Kollégium

Kollégium

Kollégiumi felvételi eljárás a 2024/25-ös tanévre a külhoni magyar hallgatók számára

2023.07.25.
Kollégiumi felvételi eljárás a 2024/25-ös tanévre a külhoni magyar hallgatók számára

Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet a 2024/2025-ös tanévre külhoni magyar hallgatók számára a budapesti Márton Áron Kollégiumba.

Jelentkezni 2024. április 1-én (hétfő) 09:00 órától lehet elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2024. április 14. vasárnap 22:00. Hiánypótlás: 2024. április 22. hétfő 10:00 - 2024. április 30. kedd 22:00

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat. Pályázásra kizárólag külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, budapesti, vagy Pest megyei felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő, magyar nemzetiségű hallgató jogosult.

Leendő első évfolyamos hallgatók figyelmébe

Mindazok, akik a 2024/2025-ös tanévben sikeres felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe és megfelelnek a fenti pályázati feltételnek, pótfelvételi eljárásban („második kör”) vehetnek részt a felvételi eredmények várható kihirdetését (2024. július 24.) követően. Bővebb információt a Budapesti Márton Áron Kollégium információs oldalán talál a pótfelvételi eljárás időszakában. A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

A jelentkezés benyújtásának helye és ideje

A jelentkezés benyújtása minden esetben az Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban: Neptun) keresztül, elektronikus formában történik. Azok a felsőbb éves hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban, a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál a MÁSZ felsős felvételit választani! Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban, előzetes regisztráción vesznek részt az Oktatási Hivataltól kapott felvételi határozattal vagy felsőoktatási jogviszony igazolással. A regisztrációs felület megtalálható ITT.

Az előzetes regisztráció 10 napot is igénybe vehet, ezért javasolt minél előbb elindítani!

A Neptun kérvényhez kérjük csatolni:

  • Tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése (Neptun/ETR/ Index)]
  • Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltése
  • Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

A pályázatból való kizárás szabályai

A felvételi pályázatból kizárják azokat a jelentkezőket, akiknek a pályázati idő végén bármilyen tartozásuk (tárgyi, anyagi) van a kollégium felé. Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését sem tudjuk fogadni. A pályázatból kizárják azokat is, akik a 2024/25-ös tanévre már jelentkeztek valamelyik ELTE kollégiumba. (Az ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató is csak egy kollégiumi felvételi kérvényt adhat le. Ha ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató az általános ELTE kollégiumi felvételi eljárásban és a MÁSZ kollégiumi felvételi eljárásban is jelentkezik, akkor az elsőnek leadott kollégiumi kérvény tekintendő érvényesnek, a többi kérvény érvénytelennek minősül.)

A kollégiumi elhelyezés feltételei

Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2024/2025-ös tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.

A kollégista felsőoktatási intézményét, szakját-, karát kollégiumi ciklusonként (tanévenként) legfeljebb két alkalommal változtathatja meg és ezt közölnie kell a kollégiummal a felvételi eljárás során, valamint az adott kollégiumi ciklusra történő beiratkozáskor.

Amennyiben a felvételi pontozási rendszerben azonos pontszámot érnek el hallgatók, az a pályázó élvez előnyt, akinek az adott kollégiumi tanévben nem volt késedelmes kollégiumi térítési díjfizetése, valamint nem volt fegyelmi büntetése.

A fellebbezés szabályai

Azon pályázóknak, akiknek a jelentkezését elutasították, lehetőségük van fellebbezni. A fellebbezést elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet leadni. A Felvételi Bizottság döntése ellen – az ELTE SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően – fellebbezéssel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) felé lehet élni. A fellebbezés pontos menetét, határidejét a Felvételi Bizottság az elektronikus felvételi határozatban feltünteti. A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség, a HJB a kérvényeket azok aktuális állapota szerint bírálja el. A pályázó a fellebbezés során eljárási hibára hivatkozhat.

Budapesti elérhetőség (általános információk): Kovács Ervin

JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA

Debrecen

Az első és felsőbb éves hallgatók is ezen a honlapon jelentkezhetnek az elektronikus űrlap kitöltésével. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun-kódjával és jelszavával tudja elérni. Amennyiben a honlapon nem tud jelentkezni, a kollégiumi felvételi szándékot e-mailben lehet jelezni.

Pécs

A felsőéves hallgatók személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban. Az első éves hallgatók felvételi kérelmüket szintén leadhatják személyesen a kollégiumban, vagy e-mailben. Felvételi nyomtatványt Vázsonyi Ottótól vagy Horváth Ágotától kell kérni e-mailben, majd a nyomtatványt kitöltve és aláírva ugyanezen címekre kell visszaküldeni. További információ és telefonos elérhetőségek ezen az oldalon találhatók.

Szeged

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek. Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben Kanyári Józsefnél. További információk itt olvashatók.

 

Sikeres felvételit kívánunk!

Budapest, 2024. március 20.

dr. Babos János
szolgáltatási igazgató, a Felvételi Bizottság elnöke

Kis Virág Tamara
elnök, ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat