Kollégium

Kollégium

Kollégiumi felvételi eljárás a 2023/24-es tanévre a külhoni magyar hallgatók számára

2023.07.25.
Kollégiumi felvételi eljárás a 2023/24-es tanévre a külhoni magyar hallgatók számára

Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE Márton Áron Kollégiumába azoknak a külhoni magyar nemzetiségű hallgatóknak, akik külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és budapesti, vagy Pest megyei felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak.

Kollégiumi díj és fejlesztési és kompenzációs kerethez való hozzájárulás: 18.475,- Ft/fő/hó.

2023. július 27. csütörtök, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, az ELTE NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül.
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. augusztus 12. szombat 22:00 óra.
Hiánypótlás 2023. augusztus 7. 8:00 – augusztus 12. 22:00

Azok a Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban, a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves az elsős felvételit választani!

Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban előzetes regisztráción vesznek részt. A regisztrációs felület megtalálható itt.

FIGYELEM! A regisztráció hiányos adatközlés miatt elhúzódhat! JAVASOLT AZONNAL ELKEZDENI! Az ELTE Neptun hozzáféréssel nem rendelkező hallgatók közül várhatóan csak azok tudják leadni a felvételi kérvényüket a jelentkezési határidőre, akik augusztus 4-ig elindítják a Neptun regisztrációt. A később regisztrálók (és jelentkezők) az ún. várólistára (megüresedő férőhelyekre) jelentkezhetnek a felvételi eljárás lezárása után.

Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:

  1. Ha már folytatott magyarországi felsőoktatási tanulmányokat, akkor a tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index)]
  2. Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
  3. Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

Az eljárás eredményéről várhatóan 2023. augusztus 17–19. között, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. 

A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán.

További információk az ELTE Budapesti Márton Áron Kollégium honlapján.

JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA

A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

Debrecen

Első- és felsőbb éves hallgatóknak is a https://kollegiumok.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. Amennyiben a honlapon nem tud jelentkezni, kérjük a masz.debrecen@kancellaria.elte.hu e-mail-címen jelezni a kollégiumi felvételi szándékot!

Pécs

A felsőbb éves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.
Az elsőéves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben. (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi.otto@kancellaria.elte.hu és a horvath.agota@kancellaria.elte.hu e-mail-címre levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail-címre kell visszaküldeni.

Szeged

A felsőbb éves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.
Az elsőéves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben a kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu címen. (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

A felvételi pályázatból kizáró általános feltételek

1) A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé.

2) Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.

3) A 2023/24-es tanévre már felvételt nyert, vagy a mostani felvételi jelentkezési időszakban jelentkezik valamelyik ELTE kollégiumba. (ELTE-s jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató is csak egy kollégiumi felvételi kérvényt adhat le. Ha ELTE-s jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató az általános ELTE-s kollégiumi felvételi eljárásban és a MÁSZ kollégiumi felvételi eljárásában is jelentkezik, akkor az elsőnek leadott kollégiumi kérvény tekintendő érvényesnek. A többi kérvény érvénytelennek minősül.) 

Nem tudják beadni a jelentkezésüket azok a hallgatók, akik magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek a regisztráció során benyújtott okmányok szerint.

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: 
palinkas.valeria@kancellaria.elte.hu

Sikeres felvételit kívánunk!

dr. Babos János
igazgató
ELTE Kollégiumi Központ,
a Felvételi Bizottság elnöke

Kiss Virág Tamara
elnök
ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat