Felsőoktatási pályázatok

Felsőoktatási pályázatok

Felsőoktatási pályázatok

Felsőoktatási pályázatok

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2019/2020-as tanévben is pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá eső, a szomszédos országokban élő magyar nemzetiségű hallgatók.

2019 nyarán meghirdetett pályázatok:

- 2019/2020-as tanév őszi félévében Hunyadi János ösztöndíjas részképzésre;

- magyarországi doktori képzésre 2019-ben felvett külhoni hallgatók,

- magyarországi felsőoktatásba alap- osztatlan- és mesterképzésre felvett ELSŐS Hunyadi János ösztöndíjas hallgatók

- felsőbb éves Hunyadi János ösztöndíjas hallgatók („HÖDFE”).

 

2019 ősszel várható pályázatok:

- 2019/2020-as tanév tavaszi félévében Hunyadi János ösztöndíjas részképzésre,

- Szülőföldi pályázat fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra;

- Szülőföldi tanulmányi támogatás alap-, mester, PhD hallgatóknak.

 

Idén lehetőség nyílik rá, hogy a pályázatot elektronikusan, a Márton Áron Pályázati Portálon keresztül nyújthassák be a pályázók.

A részletes pályázati kiírást és a portálhoz való hozzáférést ezen az oldalon tesszük közzé.