GYIK

Gyakran ismételt kérdések - Hunyadi János Ösztöndíj

Gyakran ismételt kérdések - Hunyadi János Ösztöndíj

Mi a felvi.hu?

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) jogelődje 1985-ben a felsőoktatási felvételi rendszer kialakítása, üzemeltetése és fejlesztése érdekében hozta létre az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, melynek neve 2005-től Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) lett, később beolvadt az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-be, majd feladatait 2016. január 1-től az Oktatási Hivatal vette át.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Oktatási Hivatal útján gondoskodik a felvételiben érintettek teljes körű tájékoztatásáról, valamint az esélyegyenlőséget garantáló, országosan egységes, valamennyi jelentkező valamennyi jelentkezését figyelembe vevő felvételi rendszer működtetéséről. Feladatainak részét képezi többek között a fejlesztett és fenntartott komplex felsőoktatási szolgáltatások, mint például a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), az Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR), a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR), az e-felvételi, valamint a Felvi.[1]

Az elektronikus felvételi a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata. A felületet a Felvi.hu-n történő regisztrációt követően bárki elérheti. Amennyiben a jelentkező már regisztrált, akkor nincsen szükség újbóli regisztrációra.

Fontos, hogy az e-felvételit választók rendszeresen nézzék a felsőoktatási felvételi eljárás alatt e-mail postafiókjukat, hiszen hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások érkeznek oda! [2]

Kik nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban?

A külhoni magyar hallgatók, amennyiben
- nem nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeztek, illetve
- nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre is jelentkeztek, de a felvételi eljárás során csak magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésre kerültek besorolásra
az aktuális tanév során nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban.

Milyen ösztöndíjkategória a KKM?

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vettek részt Márton Áron ösztöndíjasként.

Hol tájékozódhatom arról, hogy milyen képzési területhez tartozik a szakom?

A felvi.hu felületén a Felvételi fül alatt, az Egyetemek, főiskolák menüpont alatt találhatóak az adott egyetemekhez tartozó képzési területek, illetve ezen belül a szakok.

Elakadtam a kitöltési felületen, mit tegyek?

Amennyiben a kitöltési felületen már véglegesítetted (beküldted) pályázatod és utólag véltél benne hibát esetleg elírást felfedezni, ne ess kétségbe, csupán elég egy e-mailt küldened adataiddal (név; intézmény: kar, szak; telefonszám) és a probléma rövid indoklásával a kpo@oktig.elte.hu-ra, majd kollégáink mielőbb felveszik veled a kapcsolatot.

Hány hónapra szólnak a Hunyadi János Ösztöndíjak?

Az innovációs és technológiai miniszter által adományozott Hunyadi János Ösztöndíj 10 hónapra szól, mindig az aktuális tanév időtartamára.

Milyen gyakran kell újrapályázni az ösztöndíjakat?

A Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő hallgatóknak a további, felsőbb éves tanulmányaik során minden tanévben újra kell pályázniuk az ösztöndíjra.

Átjelentkeztem egy másik egyetemre. Mi a teendő?

A Hunyadi János Ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatban szereplő intézményben, szakon és az aktuális tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át más felsőoktatási intézményben, más munkarendben vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára, tehát újra kell pályázni.

Ki folyósítja számomra az ösztöndíjat?

A Hunyadi János Ösztöndíj folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény látja el.

Mi az ELTE feladata, mint lebonyolító?

Az ELTE az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül személyenként szerződést köt a Hunyadi János Ösztöndíjasokkal, és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

Mennyi az ösztöndíj összege?

A Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 30.000,- Ft/hó.

Részesülhetek-e más ösztöndíjban is?

A Hunyadi János Ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban) is.

Kizáró ok-e a magyar állampolgárság?

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

Mely ösztöndíjak nem pályázhatók a Hunyadi János ösztöndíj elnyerése esetén?

Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban az adott képzési szinten az aktuális tanévben nemzetközi egyezményen alapuló ösztöndíjban részesülő személyek.


[1] https://www.felvi.hu/sajtoszoba/rolunk

[2] https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli