TÁJÉKOZTATÓ A HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJRÓL

A Hunyadi János ösztöndíj a magyarországi felsőoktatásba felvételt nyert külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók számára jelent rendszeres támogatást tanulmányaik során. Az ösztöndíjat elnyerők a tanév 10 hónapján részesülnek havi 30.000 forintos juttatásban. Az ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázni, annak egyszeri elnyerése nem jelent automatikus támogatásra jogosultságot a tanulmányok teljes idejére. A Hunyadi János ösztöndíj két kategóriában – elsőéves és felsőéves – kerül kiírásra, országonként eltérő feltételekkel, melyekről itt tájékozódhat.

A 2016/2017 tanévtől kezdődően - a korábbi Balassi Intézet helyett – az ELTE Oktatási Igazgatóságának Külhoni Pályázatok Osztálya látja el az ösztöndíjasok ügyeinek intézését, szorosan együttműködve a budapesti, debreceni, pécsi és szegedi Márton Áron kollégiumokkal, valamint a MÁSZ Szakkollégiummal.

Hunyadi János ÖSZTÖNDÍJ-SZERZŐDÉS

A Hunyadi János ösztöndíj elnyerése esetén az ELTE – mint lebonyolító - és az ösztöndíjas szerződést köt, ez teremti meg a fogadó magyarországi intézményénél az ösztöndíj kifizetésének hivatalos alapját. A gyakorlatban ezt az ELTE területileg illetékes Budapesti ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztálya végzi (1056 Budapest, Szerb utca 21-23-as címen találtható 19-es iroda). A szerződés tartalmazza az ösztöndíjas kötelezettségeit és jogosultságait.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:

Az ösztöndíj a tanév 10 hónapjára szól, a havi 30.000 forintos támogatást az ösztöndíjas saját felsőoktatási intézménye folyósítja. Az ösztöndíj kifizetése banki átutalással történik, melyhez szükséges magyarországi bankszámlaszám és magyarországi adóazonosító jel.

 • Bankszámlaszám: mindenképp saját, – tehát az ösztöndíjas nevén lévő - forint alapú számla, bankszámlaszámot bármelyik magyarországi bankfiókban nyithat. A számlanyitáshoz többnyire szükséges: útlevél, magyarországi lakhatás igazolása (harmadik országbeliektől tartózkodási engedély), fényképes személyazonosító okmány valamint olyan okmány, melyben fel van tüntetve a szülőföldi állandó lakóhely.
 • Adóazonosító jel: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain igényelhető.

Budapesti hallgatók esetében az alábbi címen igényelhető:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV Budapesti Központi Ügyfélszolgálat, Budapest, 1139 Dózsa György út 128-132.              

További információkért IDE kattintva tájékozódhat.

 

A folyósítás pontos körülményeiről az intézmény/kar Tanulmányi Hivatalában érdemes érdeklődni, elsős hallgatók esetében lehetőség szerint a beiratkozást követő lehető leghamarabb.

 

ÖSZTÖNDÍJIGAZOLÁS

Az ösztöndíjszerződés aláírását követően igény szerint ösztöndíj igazolást állítunk ki, mely idegenrendészeti célra, egészségbiztosítási (társadalombiztosítási) ügyintézés céljára és egyéb ügyintézés céljára szolgál. Az igazolás tartalmazza a Hunyadi János ösztöndíj összegét, valamint az illetékmentesség tényét, ezen felül az egyéb a Hunyadi János ösztöndíjast megillető juttatásokat (pl. az egészségügyi szolgáltatásokban a teljes ellátási jogosultságot /nem csak a sürgősségi/ az ösztöndíjas jogviszony alatt).

 

MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZÉS

KEDVEZMÉNYTÖRVÉNY HATÁLYA ALATT ÁLLÓ HATÁRON TÚLI MAGYAR NEMZETISÉGŰ HALLGATÓKNAK – NEM KETTŐS ÁLLAMPOLGÁROK

Figyelem! A Magyarországra utazás előtt kérjük, körültekintően tájékozódjon a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos határrendészeti helyzetről a https://koronavirus.gov.hu/ címen, illetve az oktatásszervezéssel kapcsolatos tudnivalókról a fogadó egyetem ügyfélszolgálatán, honlapján. Jelen helyzetben elképzelhető, hogy az országba lépést követően kötelező hatósági (házi)karanténba vonulni, ez pedig jelentősen elnyújthatja az egyetemi adminisztrációt.

EU tagállamból érkezők

Horvát, román, szlovák és szlovén és más nyugat-európai szórvány-beli állampolgárok szabadon léphetnek be Magyarországra. . Lakcímmel kapcsolatos bejelentési kötelezettség akkor van, ha egybefüggően (nem megszakításokkal) 3 hónapon túl tartózkodnak Magyarországon. Ha valamilyen okból szükséges bejelentenie magyarországi lakcímét a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál, akkor egyeztessen az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztályának munkatársával, vagy a vidéki MÁSZ kollégákkal.

Harmadik országbeli állampolgárok

Ukrán állampolgárok csak vízummal léphetnek be Magyarországra. Tanulmányi célra tanulmányi vízumot kell igényelni, ennek azonban előfeltétele a magyarországi felsőoktatási intézménybe való beiratkozás. Ezért 1. lépésként javasolt schengeni vízummal belépni Magyarországra, beszerezni az innen szükséges igazolásokat, iratokat az ukrajnai magyar konzulátuson beadandó tanulmányi vízum igényléséhez. 2. lépésként be kell adni valamely ukrajnai konzulátuson a tanulmányi vízum-igénylést. Ennek kézhezvétele után lehet beutazni Magyarországra és rövid időn belül (ált. 30 nap) a Bevándorlási Hivatal regionálisan illetékes igazgatóságán kell beadni a tanulmányi célú tartózkodási engedélyt igénylő kérelmet. A benyújtáshoz szükséges iratokról a konzulátusokon illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál lehet tájékozódni.

Szerb állampolgárok útlevél birtokában 3 hónapnál rövidebb időt tölthetnek Magyarországon vízum nélkül is. Azonban ha magyarországi tanulmányokat folytatnak, akkor tanulmányi vízumot kell igényelniük. Három hónapot meghaladó tanulmányok esetén valamely szerbiai magyar konzulátuson kell beadnia tanulmányi vízum iránti igényt. Ennek kézhezvétele után be lehet utazni Magyarországra és rövid időn belül (ált. 30 nap) a Bevándorlási Hivatal regionálisan illetékes igazgatóságán beadni a tanulmányi célú tartózkodási engedély igényét. Természetesen a benyújtandó szükséges iratokról a konzulátusokon illetve a Bevándorlási Hivatalnál kell tájékozódni.

A tartózkodási engedélyt a lejárata előtt időben meg kell hosszabbítani további magyarországi tanulmányok.

A Konzulátusok elérhetőségei IDE kattintva érhetők el.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elérhetőségei IDE kattintva érhetők el.

Illetékmentesség: a Hunyadi János ösztöndíjat elnyert hallgatók illetékmentességet élveznek a vízum és a tartózkodási engedély igénylésekor is.

 

Lakhatási igazolás:

Abban az esetben van rá szüksége, ha bármilyen ügyintézés során igazolni kell a magyarországi tartózkodási címet.

Hol szerezhető be?

 • Ha Ön kollégista, akkor általában a kollégiumi ügyintéző állítja ki a lakhatási igazolást, érdeklődjön a kollégiumi HÖK-nél, vagy a kollégium vezetőjénél
 • Ha albérletben lakik, akkor a bérleti szerződés igazolja a lakhatást, e mellé valószínűleg a tulajdoni lap másolatát is mellékelni kell a lakás tulajdonviszonyáról – ennek költségvonzata van, rokonnál lakás esetén a szállásadó rokon teljes bizonyító erejű magánokiratba – két tanúval aláírt - foglalt nyilatkozata igazolhatja az Ön tartózkodását

Mihez kellhet?

 • harmadik országbeliek (szerb vagy csak ukrán állampolgárok) esetén a tartózkodási hely bejelentéshez (regionálisan illetékes Bevándorlási Hivatalnál a tartózkodási engedély igényléséhez).
 • harmadik országbeliek esetén az egészségbiztosítási ügyintézésben.

Figyelem! A Hunyadi János ösztöndíj elnyerésének feltétele a külhoni állandó lakcím. Ha kettős állampolgár – külföldi + magyar - Hunyadi János ösztöndíjas létesít magyarországi állandó lakóhelyet, kizárásra kerül a pályázatból, illetve az ösztöndíj folyósítása is megszűnik a lakcím bejelentésekor. A lakcímbejelentésnél külhoni állandó lakcímet kell lakóhelyként feltüntetni.  A magyarországi kollégiumi vagy albérleti címet tartózkodási címként jelentsék be.

 

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL (TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSRÓL)

A Hunyadi János ösztöndíjas, illetve az állami doktori ösztöndíjas a képzés ideje alatt teljeskörű magyarországi egészségbiztosítási ellátásra jogosult. Amennyiben az idei tanévben kezdte magyarországi felsőoktatási tanulmányait és még nincs magyarországi TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel), akkor érdemben akkor tudja megkezdeni egészségbiztosítása ügyintézését, amikor már rendelkezik ösztöndíjigazolással, illetve a magyarországi intézménye hivatalos tájékoztatást kapott miniszteri döntésről. Ezért sajnos sok esetben a képzés elején nem rendelkezik egészségbiztosítással a hallgató. Fontos, hogy az EU-s állampolgárok a meglévő EU-s egészségbiztosítási kártyájukat („kék kártya”) tudják használni sürgős esetben.

 

Az egészségbiztosítás ügyintézési módja 

Amennyiben még nincs magyarországi TAJ száma, a  magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatói adminisztrációs ügyfélszolgálatán kell kezdeményeznie, hogy a vonatkozó jogszabály (217/1997. (XII.1)) Korm. rendelet 12/A § (8) (9) bekezdése) szerint „rendeljék meg” a TAJ számot az Ön részére a területileg illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervétől. Az intézmény személyre szólóan kitölt egy TAJ szám megrendelő lapot, ehhez kell csatolnia azon iratainak másolatát, melyek alátámasztják az egészségügyi ellátásra való jogosultságát.

 

TAJ szám igényléséhez szükséges megrendelő lap az alábbiakra kattintva érhető el: 

Taj kártya kiadás, igénylés

LINK

Igénylőlap a TAJ igazoló hatósági igazolvány kiadásához

LINK

TAJ kártya igénylés

A TAJ szám megrendelésen kívül szükséges egy külön űrlapon TAJ kártyát is igényelni, de ezt már a saját maga nevében és a saját tartózkodási címére kérve (melyet majd az elkészült és érvényessé vált TAJ szám előállása után kap meg).

A TAJ szám igényléshez szükséges csatolandó személyes dokumentumok külföldiek esetében

Határon túli magyarok esetében (Külföldön élő magyar állampolgár, kettős állampolgár):

 • magyar útlevél (nem elég a honosítási okirat) bemutatása,
 • lakcímkártya másolata (’lakóhely’ rovatban külföldi cím; ’tartózkodási cím’ rovatban magyarországi cím, pl. kollégium címe) vagy lakhatási igazolás (kollégiumból) vagy albérleti szerződés,
 • hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,
 • igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosítása / társadalombiztosítása /minden Magyarországgal szomszédos (Ukrajna és Szerbia is) ország esetében nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe/
 • Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás (amennyiben Hunyadi János ösztöndíjas).

Harmadik ország állampolgárai esetében (csak külföldi állampolgárság):

 • tartózkodási engedély másolata,
 • külföldi útlevél bemutatása,
 • szállás bejelentő (illetve lakhatási igazolás),
 • hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,
 • igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosítása / társadalombiztosítása /minden Magyarországgal szomszédos (Ukrajna és Szerbia is) ország esetében nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe/,
 • Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás (amennyiben Hunyadi János ösztöndíjas).

EU-s (szlovák, román és horvát) állampolgárok esetében:

 • külföldi útlevél vagy külföldi személyi igazolvány bemutatása (melyből megállapítható a külföldi állampolgárság),
 • lakhatási igazolás és okmány bemutatása a külföldi állandó lakóhelyről (okmány, amely tartalmazza azt),
 • hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,
 • igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosítása / társadalombiztosítása /minden Magyarországgal szomszédos ország esetében nemzetközi egyezmény ill. EU-s szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe/,
 • Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás 

Ha a felsőoktatási intézmény intézi a TAJ szám igénylést, akkor a jogszabályi határidőn belül (kb. 3 hét) meg kell, hogy kapja az elkészült TAJ számát. Ezután a felsőoktatási intézmény rögzíti a hallgatói nyilvántartási rendszerben az Ön TAJ számát, majd jelenti ezt az illetékes hatóságnak, ezt követően Ön ellátásra jogosulttá válik A folyamat végén az időközben érvényessé vált TAJ számhoz TAJ kártyát készítenek és az Ön által erre a célra megadott magyarországi tartózkodási címre postázzák.

Amennyiben van már magyarországi TAJ száma pl. egy korábbi magyarországi hallgatói jogviszony alapján:

A felsőoktatási intézménynek adja meg a TAJ számát, amelyet az intézmény rögzít a nyilvántartási rendszerében, majd érvényesíti az OEP-nél, így ellátásra jogosulttá válik.

Ha már van TAJ száma, de a TAJ kártyája érvényessége lejárt, akkor a Kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán tudja az érvényességét megújítani a szükséges alátámasztó iratokkal (ld. fentebb az igénylés résznél megadottak), amennyiben a felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszonyát igazolja.

Budapesti elérhetőségek: Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály

 • 11. kerületi ügyfélszolgálata (cím: Budapest 1111. Budafoki út 59. Kormányablak)
 • 13. kerületi és 1., 2. kerületi 1. számú ügyfélszolgálat (cím: Budapest 1139 Budapest, Teve u. 1/A.-C. - ORFK épülete mellett)
 • Többi város esetén és a pontos  ügyfél fogadási időpontokról tájékozódjon a www.kormanyhivatal.hu honlapon – egészségbiztosítási ügyek.

ELÉRHETŐSÉGEK, KAPCSOLATTARTÁS

Az ösztöndíjasok és az érdeklődők általános ügyfélfogadási időben kaphatnak személyes tájékoztatást.

Figyelem! Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel kérjük, hogy elsősorban e-mailben és telefonon keressék a KPO-t. Munkatársaink igény szerint, előre egyeztetett módon videóhívás formájában is állnak rendelkezésükre.

Márton Áron Szakkollégium elérhetőségek:

ELTE Szegedi Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 62 452-141; e-mail: tama@mad.hu, kanyari@kancellaria.elte.hu

ELTE Debreceni Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 52 536-722; e-mail: masz@unideb.hu

ELTE Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 72 251-637; e-mail: horvath_agota@masz.elte.hu, vazsonyi_otto@kancellaria.elte.hu        

 

A pályázattal összefüggő kapcsolattartás elsődlegesen e-mailben történik, így az aktuális információkról, szükséges teendőkről a pályázatban megadott e-mail címükön tájékoztatjuk az érintetteket.

2017.09.26.