Leírás 10 hónapos alap, osztatlan, mesterképzős miniszteri ösztöndíjasok illetve állami ösztöndíjas doktoranduszok számára

LEÍRÁS 10 HÓNAPOS ALAP, OSZTATLAN, MESTERKÉPZŐS Hunyadi János ÖSZTÖNDÍJASOK ILLETVE ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS DOKTORANDUSZOK SZÁMÁRA

A 2016/2017 tanévtől kezdődően - a korábbi Balassi Intézet helyett - új Lebonyolítóként az ELTE Márton Áron Kollégiumok és Szakkollégiumok (budapesti, debreceni, pécsi szegedi MÁSZ) kezeli a miniszteri ösztöndíjasok ügyeinek intézését, a központi szerepet Budapesten az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Irodája látja el.

MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZÉS A KEDVEZMÉNYTÖRVÉNY HATÁLYA ALATT ÁLLÓ HATÁRON TÚLI MAGYAR NEMZETISÉGŰ HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓKNAK – AKIK NEM KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGOK

EGT tagállamból érkezők (horvát, román, szlovák és szlovén és más nyugat-európai szórvány-beli állampolgárságúak) szabadon léphetnek be Magyarországra. Lakcímmel kapcsolatos bejelentési kötelezettség akkor van, ha egybefüggően (nem megszakításokkal) 3 hónapon túl tartózkodnak Magyarországon. Ha valamilyen okból szükséges bejelentenie magyarországi lakcímét a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál, akkor egyeztessen az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Irodája munkatársával, vagy a vidéki MÁSZ kollégákkal.

Harmadik országbeli állampolgárok

ukrán állampolgárok (csak ukrán) csak vízummal léphetnek be Magyarországra. Tanulmányi célra tanulmányi vízumot kell igényelni, ennek azonban előfeltétele a magyarországi felsőoktatási intézménybe való beiratkozás. Ezért 1. lépésként schengeni vízummal át kell jönni Magyarországra, beszerezni az innen szükséges igazolásokat, iratokat az ukrajnai magyar konzulátuson beadandó tanulmányi vízum igényléséhez. 2. lépésként be kell adni valamely ukrajnai konzulátuson a tanulmányi vízum igénylését. Ennek kézhezvétele után be lehet utazni Magyarországra és rövid időn belül (ált. 30 nap) a Bevándorlási Hivatal regionálisan illetékes igazgatóságán beadni a tanulmányi célú tartózkodási engedély igényét. Természetesen a benyújtandó szükséges iratokról a konzulátusokon illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál kell tájékozódni.

szerb állampolgárok (csak szerb) 3 hónapnál rövidebb időt útlevél birtokában tölthetnek Magyarországon vízum nélkül is. Azonban ha magyarországi tanulmányokat folytatnak, akkor tanulmányi vízumot kell igényelniük. 3 hónapon túli tanulmányok esetén valamely szerbiai magyar konzulátuson be kell adni a tanulmányi vízum igényt. Ennek kézhezvétele után be lehet utazni Magyarországra és rövid időn belül (ált. 30 nap) a Bevándorlási Hivatal regionálisan illetékes igazgatóságán beadni a tanulmányi célú tartózkodási engedély igényét. Természetesen a benyújtandó szükséges iratokról a konzulátusokon illetve a Bevándorlási Hivatalnál kell tájékozódni.

A tartózkodási engedélyt a lejárata előtt időben meg kell hosszabbítani további magyarországi tanulmányok esetén (pl. ha valaki a teljes egyetemi képzését Magyarországon végzi).

 • Konzulátusok elérhetőségei IDE kattintva érhető el.
 • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elérhetőségei IDE kattintva érhető el.

Illetékmentesség: A Hunyadi János ösztöndíjat elnyert hallgatók az erről való igazolás alapján illetékmentességet élveznek a vízum és a tartózkodási engedély igénylésekor is.

Hunyadi János ÖSZTÖNDÍJ-SZERZŐDÉS

A Hunyadi János ösztöndíj adományozásáról szerződést kell aláírni, ez adja a magyarországi intézményénél a Hunyadi János ösztöndíj kifizetésének hivatalos alapját. A Hunyadi János ösztöndíjat nyert hallgatókkal az ELTE, mint hivatalos Lebonyolító köt ösztöndíj-szerződést. A gyakorlatban ezt az ELTE területileg illetékes Budapesti ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztálya végzi (1056 Budapest, Szerb utca 21-23-as címen találtható 19-es iroda). A szerződés tartalmazza az ösztöndíjas kötelezettségeit és jogosultságait.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:

 • alapképzés, osztatlan képzés és mester képzés esetén: a tanév 10 hónapja. Az alap, osztatlan és mester képzés Hunyadi János ösztöndíját minden tanévre újra meg kell pályázni a felsőbb éveseknek szóló pályázattal (ún. HÖDFE pályázat!)
 • doktori képzés esetén: 4 év (48 hónap). A doktori képzésen nem kell tanévente újra pályázni az államilag támogatott doktori státuszra!.

ÖSZTÖNDÍJ IGAZOLÁS

A Hunyadi János ösztöndíj szerződésük aláírását követően első alkalommal ösztöndíj igazolást állítunk ki, mely idegenrendészeti célra, egészségbiztosítási (társadalombiztosítási) ügyintézés céljára és egyéb ügyintézés céljára szolgál. Az ösztöndíj igazolás tartalmazza a Hunyadi János ösztöndíj összegét valamint az illetékmentesség tényét, ezen felül az egyéb a Hunyadi János ösztöndíjast megillető juttatásokat (pl. az egészségügyi szolgáltatásokban a teljes ellátási jogosultságot /nem csak a sürgősségi/ az ösztöndíjas jogviszony alatt).

 

Lakhatási igazolás:

Abban az esetben van rá szüksége, ha bármilyen ügyintézés során igazolni kell a magyarországi tartózkodási címet

Hol szerezhető be?

 • Ha Ön kollégista, akkor általában a kollégiumi referens, asszisztens állítja ki a lakhatási igazolást.
 • Ha esetleg albérletben száll(t) meg, akkor a bérleti szerződés (mellé valószínűleg tulajdoni lap másolat is kell a lakás tulajdonviszonyáról – adott esetben ennek utána kell kérdezni, mivel költségvonzata van), rokonnál lakás esetén az adott rokon tanúkkal ellátott nyilatkozata, igazolása az Ön ottani szállásáról felelhet meg lakhatási igazolásnak.

Többféle célra lehet szükséges:

 • harmadik országbeliek (csak szerb vagy csak ukrán állampolgárok) esetén a szállásbejelenéshez (regionális illetékes Bevándorlási Hivatalnál a tartózkodási engedély igényléséhez).
 • harmadik országbeliek esetén az egészségbiztosítási ügyintézésben.

Figyelem! Kettős állampolgárság (külföldi állampolgárság mellé egyszerűsített honosítási eljárásban szerzett magyar állampolgárság) esetén a Hunyadi János ösztöndíjasok ne létesítsenek magyarországi állandó lakóhelyet! A lakcímbejelentésnél külhoni állandó lakcímet jelentsenek be lakóhelyként és tartózkodási címként jelentsék be a magyarországi kollégiumi vagy albérleti címet! Állampolgárságuk tekintetében pedig elsődlegesen a külföldi állampolgárság legyen bejegyeztetve a rendszerekben és másodlagosan a magyar. A Hunyadi János ösztöndíjnál szükséges körülmény a szülőföldi állandó lakóhely megléte!

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL (TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSRÓL)

A Hunyadi János ösztöndíjas illetve az állami doktori ösztöndíjas a képzés ideje alatt teljes körű magyarországi egészségbiztosítási ellátásra jogosult. Amennyiben most kezdte magyarországi felsőoktatási képzését és még nincs magyarországi TAJ száma (Társadalombiztosítási Azonosító Jel), akkor érdemben akkor tudja elkezdeni intézni az egészségbiztosítása ügyintézését, amikor már a kezében van az ösztöndíj igazolása, illetve a magyarországi intézménye hivatalosan tájékoztatást kapott miniszteri döntésről. Ilyen módon sajnos sok esetben a képzés elejét nem tudja lefedni az egészségügyi ellátást az ösztöndíjasság - az időbeli csúszás miatt. (Fontos! EU-s állampolgárok a meglévő EU-s egészségbiztosítási kártyájukat („kék kártya”) tudják használni sürgős esetben.)

 

Az egészségbiztosítás ügyintézési módja (Figyelem, az ügyintézésben történt változás!!!):

 • Amennyiben még nincs magyarországi TAJ száma /Társadalombiztosítási Azonosító Jel/ a  magyarországi felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályán ( pl. Quaestura, tanulmányi hivatal, ahol a hallgatók adminisztratív ügyeit intézik) kell kezdeményeznie, hogy a vonatkozó jogszabály (217/1997. (XII.1)) Korm. rendelet 12/A § (8) (9) bekezdése) szerint „rendeljék meg” a TAJ számot az Ön részére a területileg illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervétől. Az intézmény személyre szólóan kitölt egy TAJ szám megrendelő lapot és hozzá kell csatolnia azon iratainak másolatát, melyek alátámasztják az egészségügyi ellátásra való jogosultságát.

 

TAJ szám megrendeléshez szükséges megrendelő lap az alábbiakra kattintva érhető el: 

Taj kártja kiadás, igénylés LINK
Igénylőlap a TAJ igazoló hatósági igazolvány kiaádásához LINK

(Amennyiben az intézmény nem intézi el az Ön számára a TAJ szám megrendelést, akkor kérjen egy meghatalmazást a saját maga részére, hogy Ön járhasson el a TAJ szám megrendelése ügyében az OEP-nél.)

TAJ kártya igénylés. A TAJ szám megrendelésen kívül szükséges egy külön űrlapon TAJ kártyát is igényelni, de ezt már a saját maga nevében és a saját tartózkodási címére kérve (melyet majd az elkészült és érvényessé vált TAJ szám előállása után kap meg).

A TAJ szám megrendeléshez szükséges csatolandó személyes dokumentumok külföldiek esetében

Határon túli magyarok esetében (Külföldön élő magyar állampolgár, kettős állampolgár):

- magyar útlevél (nem elég a honosítási okirat) bemutatása,

- lakcímkártya másolata (’lakóhely’ rovatban külföldi cím; ’tartózkodási cím’ rovatban magyarországi cím, pl. kollégium címe) vagy lakhatási igazolás (kollégiumból) vagy albérleti szerződés,

- hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,

- igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosítása / társadalombiztosítása /minden Magyarországgal szomszédos (Ukrajna és Szerbia is) ország esetében nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe/,

- Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás (amennyiben Hunyadi János ösztöndíjas).

Harmadik ország állampolgárai esetében (csak külföldi állampolgárság):

- tartózkodási engedély másolata,

- külföldi útlevél bemutatása,

- szállás bejelentő (illetve lakhatási igazolás),

- hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,

- igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosítása / társadalombiztosítása /minden Magyarországgal szomszédos (Ukrajna és Szerbia is) ország esetében nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe/,

- Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás (amennyiben Hunyadi János ösztöndíjas).

EU-s (szlovák, román és horvát) állampolgárok esetében:

- külföldi útlevél vagy külföldi személyi igazolvány bemutatása (melyből megállapítható a külföldi állampolgárság),

- lakhatási igazolás és okmány bemutatása a külföldi állandó lakóhelyről (okmány, amely tartalmazza azt),

- hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,

- igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosítása / társadalombiztosítása /minden Magyarországgal szomszédos ország esetében nemzetközi egyezmény ill. EU-s szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe/,

- Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás (amennyiben Hunyadi János ösztöndíjas).

A TAJ szám megrendelést, ha a felsőoktatási intézmény intézi, akkor személyre szólóan postai úton elküldi az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez, ahonnan egy jogszabályi határidőn belül (kb. 3 hét) vissza kell, hogy kapja a hallgató az elkészült TAJ számát (az intézmény, nem a hallgató). Azután a felsőoktatási intézmény rögzíti a hallgatói nyilvántartási rendszerben az Ön TAJ számát és egy rendszeren keresztül érvényesül, és Ön ellátásra jogosulttá válik (amennyiben a lejelentésben nincs hiba). E folyamat végén – ha az elején vagy a folyamat közben igényelte a saját maga nevében a TAJ kártyát is – az időközben érvényessé vált TAJ számhoz TAJ kártyát készítenek és az Ön által erre a célra megadott magyarországi tartózkodási címre postázzák.

Ebben a folyamatban Ön annyit tehet, hogy –ahogy fentebb már írtuk- a felsőoktatási intézmény által kitöltött, aláírt, lepecsételt TAJ szám megrendelő lapot a csatolt iratmásolatokkal személyesen viheti be a Kormányhivatalhoz (pl. Budapest Kormányhivatala Egészségbiztosítási ügyfélszolgálata, Budapest 13. kerület Teve u. 1/a-c), ha a felsőoktatási intézmény erre az iratleadásra vonatkozóan meghatalmazást ad ott az Ön részére. (Figyelem, ez nem arról szól, hogy a hallgató maga rendeli meg a TAJ számát, mert arra jogszabály szerint elvben nincs már lehetőség. Ellenben ha az intézmény nem intézi a TAJ szám megrendelést, akkor erre vonatkozóan kérjen egy meghatalmazást a saját részére és úgy próbálja elintézni az OEP-ben)

 • Amennyiben van már magyarországi TAJ száma pl. egy korábbi magyarországi jogviszony alapján:

A felsőoktatási intézménynél adja meg a TAJ számát és a felsőoktatási intézmény rögzíti azt a nyilvántartási rendszerében valamint a Hunyadi János ösztöndíjas státuszát is (az egyéb szükséges beállításokkal) és egy rendszeren keresztül érvényesésre kerül a száma az OEP-nél, és ellátásra jogosulttá válik.

Ha már van TAJ száma, csak a TAJ kártyája érvényessége lejárt, akkor a Kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán tudja az érvényességét megújítani a szükséges alátámasztó iratokkal (ld. fentebb az igénylés résznél megadottak), amennyiben a felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszonyát és miniszteri ösztöndíjasságát (és az abból fakadó egészségügyi jogosultságodat) a rendszeren keresztül lejelentette.

Budapesti elérhetőségek: Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály

·      11. kerületi ügyfélszolgálata (cím: Budapest 1111. Budafoki út 59. Kormányablak)

·      13. kerületi és 1., 2. kerületi 1. számú ügyfélszolgálat (cím: Budapest 1139 Budapest, Teve u. 1/A.-C. - ORFK épülete mellett)

·      Többi város esetén és a pontos  ügyfél fogadási időpontokról tájékozódjon a www.kormanyhivatal.hu honlapon – egészségbiztosítási ügyek.

A Hunaydi János ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSA

A képzést nyújtó felsőoktatási intézmény folyósítja a Hunyadi János ösztöndíjat mind az alap-, osztatlan és mesterképzésben résztvevő Hunyadi János ösztöndíjas hallgatóknak mind az állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatóknak. Az ösztöndíj kifizetése többnyire banki átutalással történik, melyhez szükséges magyarországi bankszámla szám és magyarországi adóazonosító jel.

A pontos körülményekről a magyarországi felsőoktatási intézménynél kell érdeklődni!

 

 • Bankszámlaszám forint alapú számla, saját néven: Bankszámlaszámot bármelyik magyarországi bankfiókban nyithat. A számlanyitáshoz többnyire szükséges: útlevél, magyarországi lakhatás igazolása (harmadik országbeliektől tartózkodási engedély), egyéb fényképes okmány valamint olyan okmány, melyben fel van tüntetve a szülőföldi állandó lakóhely.
 • Adóazonosító jel: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain igényelhető.

Budapesti hallgatók esetében a következő címen igényelhető:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV Budapesti Központi Ügyfélszolgálat

Cím: Budapest, 1139 Dózsa György út 128-132.              

A további információkért IDEkattintva tájékozódjon

KOMMUNIKÁCIÓ:

A szükséges információkat a Hunyadi János ösztöndíj pályázatában megadott címre e-mailen küldjük el Önnek! Az ELTE elektronikus nyilvántartó rendszerébe a következő időszakban kerülnek be a Hunyadi János ösztöndíjas hallgatók ösztöndíjjal kapcsolatos adatai, mellyel kapcsolatban kaphat az ELTE MÁKSZ Kollégiumi hálózat, illetve az ELTE Oktatási Igazgatóságának Külhoni Pályázati Osztály munkatársaitól e-mailes megkeresést. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy az abban kérteknek eleget tesz.

ELÉRHETŐSÉGEK

A budapesti ösztöndíjas ügyekben általános ügyintézési időben (kedd délelőtt 10–12 óra, csütörtök délután 14–16 óra) – az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázati Osztályán a 1056, Budapest,Szerb utca 21-23, földszint 19-es irodában keresse Aliszpahity Aurélt.

(Figyelem! A kiemelt ügyintézési időszakok (pl. szerződéskötés) az előzőekben írthoz képest kivételt képeznek, mindig az ahhoz tartozóan küldött e-mailes információ a mérvadó.)

Budapesten a pályázati és ösztöndíj referens munkatársának elérhetősége:   

E-mail:

Aliszpahity Aurél, pályázati referens : aliszpahity.aurel@oktig.elte.hu

Tel.: +36 1 411-6500/2199

Debrecen, Pécs, Szeged - MÁSZ elérhetőségek:

ELTE Szegedi Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 62 452-141; e-mail: tama@mad.hu, kanyari@kancellaria.elte.hu

ELTE Debreceni Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 52 536-722; e-mail: masz@unideb.hu

ELTE Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 72 251-637; e-mail: horvath_agota@masz.elte.hu,                  vazsonyi_otto@kancellaria.elte.hu        

 

2017.09.26.