Műhelyek

Műhelyek

Műhelyek

Bölcsészettudományi műhely

Vezető: EGEDI-KOVÁCS EMESE (ELTE Eötvös Collegium, Byzantium Központ)
szakmai önéletrajz

A műhely korábbi vezetője: TAKÓ FERENC (ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék)
szakmai önéletrajz
fontosabb publikációk

Természettudományi műhely

Vezető: GYURIS FERENC (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék) 
szakmai önéletrajz

Informatikai műhely

Vezető: LÓCSI LEVENTE (ELTE IK Numerikus Analízis Tanszék)
szakmai önéletrajz

A műhely korábbi vezetője: CSÖRNYEI ZOLTÁN (ELTE IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék) 
szakmai önéletrajz
fontosabb publikációk
kutatási terület

Jogi és Társadalomtudományi műhely

Vezető: KÓCZIÁN LILLA (ELTE Rektori Koordinációs Központ)

A műhely korábbi vezetője: MEZEY BARNA (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)

Gazdaságtudományi műhely

Vezető: PÁL TAMÁS (ELTE Gazdálkodástudományi Intézet)
szakmai önéletrajz

A műhely korábbi vezetője: DOMBI ÁKOS (ELTE Gazdálkodástudományi Intézet)
szakmai önéletrajz
fontosabb publikációk

Pedagógusképző műhely

Vezető: RAPOS NÓRA (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet) 
szakmai önéletrajz
fontosabb publikációk

Műszaki műhely

Vezető: ANDÓ MÁTYÁS (ELTE Savaria Műszaki Intézet) 
szakmai önéletrajz

Orvos-, Egészség- és Sporttudományi műhely

Vezető: VÍG JULIANNA (ELTE BGGyK, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet) 
szakmai önéletrajz
fontosabb publikációk

A műhely korábbi vezetője: KÓBOR ISTVÁN (ELTE BGGyK, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet) 
szakmai önéletrajz

Művészeti műhely

Vezető: TAKÁCS IMRE (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet) 
szakmai önéletrajz
fontosabb publikációk

Nemzetstratégiai műhely

Vezető: FEDINEC CSILLA (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)
szakmai önéletrajz

A műhely korábbi vezetője: KÓCZIÁN LILLA (ELTE Rektori Koordinációs Központ)