TÁJÉKOZTATÓ A HUNYADI JÁNOS RÉSZKÉPZŐS ÖSZTÖNDÍJRÓL

SZÁLLÁS

Amennyiben Budapest, Szeged, Pécs, Debrecen városok valamelyikében van a magyarországi fogadóintézményed, úgy a részképzős ösztöndíj részeként az ELTE  debreceni, szegedi, pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégiumaiban illetve Budapesten egy kijelölt ELTE kollégiumban térítésmentesen biztosított számodra a szállást a részképzés időtartama alatt, a kollégiumi díjat az Ösztöndíjazó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fedezi. Amennyiben ettől eltérő városban töltöd részképzésedet, akkor magadnak kell mind megszervezned mind megtérítened a szállásodat (ebben az ügyben a fogadó intézménynél, ill annak kollégiumainál érdemes érdeklődni).

Mielőtt megkezded részképzésed kérjük, hogy a beköltözés részleteiről az alábbi linken érdeklődj: https://martonaron.elte.hu/kollegium 

Elérhetőségek városonként ld. jelen tájékoztató végén illetve a martonaron.elte.hu honlapon!

 

Lakhatási igazolás:

Abban az esetben van rá szükséged, ha bármilyen ügyintézés során igazolnod kell a magyarországi tartózkodási címedet (a részképzés alatt)

Hol szerezheted be?

  • Ha kollégista vagy, akkor általában a kollégiumi referens, asszisztens állítja ki a lakhatási igazolást.
  • Ha esetleg albérletben szállsz meg, akkor a bérleti szerződés (emellé valószínűleg tulajdoni lap másolat is kell a lakás tulajdonviszonyáról – adott esetben ennek utána kell kérdezni, mivel költségvonzata van), rokonnál lakás esetén az adott rokon tanúkkal ellátott nyilatkozata, igazolása az ottani szállásodról felelhet meg lakhatási igazolásnak.

Többféle célra lehet szükséges:

  • harmadik országbeliek (csak szerb vagy csak ukrán állampolgárok) esetén a szállásbejelenéshez (regionális illetékes Bevándorlási Hivatalnál a tartózkodási engedély igényléséhez)
  • harmadik országbeliek esetén az egészségbiztosítási ügyintézésben

Figyelem! Kettős állampolgárság (külföldi állampolgárság mellé egyszerűsített honosítási eljárásban szerzett magyar állampolgárság) esetén a Hunyadi János ösztöndíjasok ne létesítsenek magyarországi állandó lakóhelyet! A lakcímbejelentésnél külhoni állandó lakcímet jelentsenek be lakóhelyként és tartózkodási címként jelentsék be a magyarországi kollégiumi vagy albérleti címet! Állampolgárságuk tekintetében pedig elsődlegesen a külföldi állampolgárság legyen bejegyeztetve a rendszerekben és másodlagosan a magyar. A Hunyadi János ösztöndíjból kizáró körülmény a magyarországi állandó lakóhely létesítése!

 

MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

Hunyadi János ösztöndíj adományozásáról szerződést kell aláírni, ez adja a fogadó intézményednél kapott részképzés keretét, az ösztöndíj kifizetésének hivatalos alapját. A szerződést az ELTE-vel (mivel az ELTE a Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjak lebonyolítója 2016. augusztus 19-től) kell megkötnöd.

A Hunyadi János ösztöndíjat azonban a fogadó felsőoktatási intézmények folyósítják/fizetik ki, ezért is fontos az intézmény tanulmányi hivatalának felkeresése (lásd részletesebben korábban a pályázat részeként megjelent külön, az intézményeknek szóló Tájékoztatót).

 

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL (társadalombiztosításról)

A Hunyadi János ösztöndíjas részképzésed ideje alatt teljes körű magyarországi egészségbiztosítási ellátásra vagy jogosult. Részképzős hallgatóként akkor tudod elkezdeni intézni, ha már a kezedben lesz egy ösztöndíj igazolás, illetve a fogadó intézmény hivatalosan tájékoztatást kapott miniszteri döntésről. Ilyen módon sajnos sok esetben a képzés elejét nem fedi le az egészségügyi ellátást az ösztöndíjasság - az időbeli csúszás miatt. Ezen kívül  a rövid idejű részképzések (1 hónapnál rövidebb) esetén is kérdéses, hogy az ügyintézés lefut-e az itt tartózkodás alatt. 

Fontos! EU-s állampolgárok a meglévő EU-s egészségbiztosítási kártyájukat („kék kártya”) tudják használni sürgős esetben.

Az egészségbiztosítás ügyintézési módja:

  • Amennyiben még nincs magyarországi TAJ számod /Társadalombiztosítási Azonosító Jeled/ a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályán ( pl. Quaestura, tanulmányi hivatal, ahol a hallgatók adminisztratív ügyeit intézik) kell kezdeményezned, hogy a vonatkozó jogszabály (217/1997. (XII.1)) Korm. rendelet 12/A § (8) (9) bekezdése) szerint „rendeljék meg” a TAJ számot a részedre a területileg illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervétől. Az intézmény személyedre szólóan kitölt egy TAJ szám megrendelő lapot és hozzá kell csatolnia azon irataid másolatát, melyek alátámasztják az egészségügyi ellátásra való jogosultságodat.

TAJ szám megrendeléshez szükséges megrendelő lap az alábbi címen található meg:

Taj kártja kiadás, igénylés

LINK

Igénylőlap a TAJ igazoló hatósági igazolvány kiaádásához

LINK

(Amennyiben az intézmény nem intézi számodra a TAJ szám megrendelést, akkor kérj egy meghatalmazást a saját magad részére, hogy Te járhass el a TAJ szám megrendelésed ügyében az OEP-nél.)

TAJ kártya igénylés. A TAJ szám megrendelésen kívül szükséges egy külön űrlapon TAJ kártyát is igényelni, de ezt már a saját magad nevében és a saját tartózkodási címedre kérve (melyet majd az elkészült és érvényessé vált TAJ szám előállása után kapsz meg).

A TAJ szám megrendeléshez szükséges csatolandó személyes dokumentumok külföldiek esetében

Határon túli magyarok esetében (Külföldön élő magyar állampolgár, kettős állampolgár):

-  magyar útlevél (nem elég a honosítási okirat) bemutatása,

- lakcímkártya másolata (’lakóhely’ rovatban külföldi cím; ’tartózkodási cím’ rovatban magyarországi cím, pl. kollégium címe) vagy lakhatási igazolás (kollégiumból) vagy albérleti szerződés,

- Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás,

- hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,

- igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosításod / társadalombiztosításod (minden Magyarországgal szomszédos (Ukrajna és Szerbia is) ország esetében nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe).

 

Harmadik ország állampolgárai esetében (csak külföldi állampolgárság):

- tartózkodási engedély másolata,

- külföldi útlevél bemutatása,

- szállás bejelentő (illetve lakhatási igazolás),

- Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás,

- hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,

- igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosításod / társadalombiztosításod (minden Magyarországgal szomszédos (Ukrajna és Szerbia is) ország esetében nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe).

 

EU-s (szlovák, román és horvát) állampolgárok esetében:

- külföldi útlevél vagy külföldi személyi igazolvány bemutatása (melyből megállapítható a külföldi  állampolgárság),

- lakhatási igazolás és okmány bemutatása a külföldi állandó lakóhelyről (okmány, amely tartalmazza azt),

- Hunyadi János ösztöndíjról szóló igazolás,

- hallgatói jogviszony igazolás a magyarországi felsőoktatási intézménytől,

- igazolás arról, hogy a szülőföldön nincsen ugyanerre az időszakra teljes körű egészségbiztosításod / társadalombiztosításod (minden Magyarországgal szomszédos ország esetében nemzetközi egyezmény szabályozza azt, hogy ezen országok állampolgárai egyidejűleg csak egy társadalombiztosítási rendszer szolgáltatásait vehetik igénybe).

 

A TAJ szám megrendelést, ha a felsőoktatási intézmény intézi, akkor személyre szólóan postai úton elküldi az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez, ahonnan egy jogszabályi határidőn belül (kb. 3 hét) vissza kell, hogy kapja a hallgató az elkészült TAJ számát (az intézmény, nem a hallgató). Azután a felsőoktatási intézmény rögzíti a hallgatói nyilvántartási rendszerben a TAJ számodat és egy rendszeren keresztül érvényesül, és ellátásra jogosulttá válsz (amennyiben a lejelentésben nincs hiba). E folyamat végén – ha az elején vagy a folyamat közben igényelted a magad nevében a TAJ kártyát is – az időközben érvényessé vált TAJ számhoz TAJ kártyát készítenek és az általad erre a célra megadott magyarországi tartózkodási címre postázzák.

Részképzős hallgatóként ebben a folyamatban annyit tehetsz, hogy –ahogy fentebb már írtuk- a fogadó felsőoktatási intézmény által kitöltött, aláírt, lepecsételt TAJ szám megrendelő lapot a csatolt iratmásolatokkal személyesen viheted be a Kormányhivatalhoz (pl. Budapest Kormányhivatala Egészségbiztosítási ügyfélszolgálata, Budapest 13. kerület Teve u. 1/a-c), ha a felsőoktatási intézmény erre az iratleadásra vonatkozóan meghatalmazást ad részedre. (Figyelem, ez nem arról szól, hogy a hallgató maga rendeli meg a TAJ számát, mert arra jogszabály szerint elvben nincs már lehetőség. Ellenben ha az intézmény nem intézi a TAJ szám megrendelést, akkor erre vonatkozóan kérj egy meghatalmazást a saját részedre és úgy próbáld intézni az OEP-ben)

 

Budapesti elérhetőségek: Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály

·      11. kerületi ügyfélszolgálata (cím: Budapest 1111. Budafoki út 59. Kormányablak)

·      13. kerületi és 1., 2. kerületi 1. számú ügyfélszolgálat (cím: Budapest 1139 Budapest, Teve u. 1/A.-C. - ORFK épülete mellett)

·      Többi város esetén és a pontos ügyfél fogadási időpontokról tájékozódjon a www.kormanyhivatal.hu honlapon – egészségbiztosítási ügyek.

 

  • Amennyiben van már magyarországi TAJ számod pl. egy korábbi magyarországi jogviszony alapján:

A felsőoktatási intézménynél add meg a TAJ számodat és a felsőoktatási intézmény rögzíti azt a nyilvántartási rendszerében valamint a miniszteri ösztöndíjas státuszodat (az egyéb szükséges beállításokkal) és egy rendszeren keresztül érvényesésre kerül a számod az OEP-nél, és ellátásra jogosulttá válsz.

Ha már van TAJ számod, csak a TAJ kártyád érvényessége lejárt, akkor a Kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán tudod az érvényességét megújítani a szükséges alátámasztó iratokkal (ld. fentebb az igénylés résznél megadottak) amennyiben a felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszonyodat és miniszteri ösztöndíjasságodat (és az abból fakadó egészségügyi jogosultságodat) a rendszeren keresztül lejelentette.

A HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁHOZ - melyet a fogadó felsőoktatási intézmény folyósít- feltehetően szükséged lesz még az alábbiakra (A pontos információkat azonban kérdezd meg a fogadó felsőoktatási intézmény (egyetem) tanulmányi hivatalán!):

  • Adóazonosító jel: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain igényelhető.

Budapesti hallgatók esetében a következő címen igényelhető:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV Budapesti Központi Ügyfélszolgálat

Cím: Budapest, 1139 Dózsa György út 128-132.                    

A további információkért IDE kattintva tájékozódjon.

  • bankszámlaszámra (forint alapú számla, saját néven). Bankszámlaszámot bármelyik magyarországi bankfiókban nyithatsz. Bankszámlaszám csak akkor szükséges a Hunyadi János ösztöndíj folyósításához, ha az egyetem az ösztöndíjat banki átutalással intézi és nem készpénzes kifizetéssel! Feltétlenül járj utána az információnak a fogadó intézmény tanulmányi hivatalánál!

 

RÉSZKÉPZŐS TANULMÁNYOK – OKTATÁSI RÉSZ (felsőoktatási intézmény):

A részképzős hallgató minden esetben a küldő intézmény és a fogadó intézmény (fogadó tanár) által támasztott feltételeknek kell, hogy megfeleljen. Az erdélyi, szlovákiai és kárpátaljai magyar teljes szemeszteres hallgatóknak (kivéve a már abszolutóriumot szerzett hallgatóknak) a magyarországi részképzés során 20 kreditet meg kell szerezniük (ezt tartalmazta a pályázati kiírás is).

RÉSZKÉPZŐS TANULMÁNYOK – OKTATÁSI RÉSZ:

Minden részképzős Hunyadi János ösztöndíjas a pályázata során kialakított és az ösztöndíj adományozó által elfogadott tanulmányi program alapján félévente, ennél rövidebb idejű tanulmányok esetén tanulmányai végén – 1 oldalas szakmai beszámolót köteles készíteni, amelyet saját maga is aláír, valamint a fogadó intézményben a fogadó tanárral teljesítésigazolásként alá kell íratnia és le kell bélyegeztetnie a fogadó intézménynél (tanulmányi osztály/dékáni hivatal). Ezt követően a beszámolót az ösztöndíj adományozó képviselőjének, az adott város (Debrecen, Pécs, Szeged) Budapesten, 2018. márciusától Márton Áron Kollégium és Szakkollégium helyett az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztályára a (1056. Budapest, Szerb utca 21-23. alá kell eljuttatnia (személyesen vagy postán).

A kárpátaljai részképzősök a beszámolót 2 példányban készítsék el és írassák alá, pecsételtessék le, mivel a 2. példány a szülőföldön kell leadniuk. A kárpátaljai tanulmányutasok a szakdolgozatuk megírása céljából vesznek részt részképzésen, ezért a részképzésről szóló szakmai beszámolóba feltétlenül foglalják bele, hogy tanulmányútjuk miben juttatta előre szakdolgozatukat. (részletesebben ld. a 2019/2020. adott félévén elnyert ösztöndíj pályázati kiírásában).

 A teljes szemeszteres erdélyi, szlovákiai és kárpátaljai magyar részképzősöknek a 20 kreditről való igazolás másolatát is az adott város (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) Márton Áron Kollégium és Szakkollégiumba kell eljuttatnia a szakmai beszámoló mellett valamint e-mailben kérjük megküldeni a kpo@oktig.elte.hu címre!

A felsorolt kötelezettségek elmulasztása a következő részképzős pályázatoknál több évre kizáró okot jelent!

 

KOMMUNIKÁCIÓ                            

A szükséges információkat a miniszteri ösztöndíj pályázatában megadott címre e-mailen küldjük el Önnek! Az ELTE elektronikus nyilvántartó rendszerébe a következő időszakban kerülnek be a Hunyadi János ösztöndíjas hallgatók ösztöndíjjal kapcsolatos adatai, mellyel kapcsolatban kaphat az ELTE MÁSZ illetve az ELTE Oktatási Igazgatóságának Külhoni Pályázati Osztály munkatársaitól e-mailes megkeresést. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy az abban kérteknek eleget tesz.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

A budapesti ösztöndíjas ügyekben általános ügyintézési időben (kedd délelőtt 10–12 óra, csütörtök délután 14–16 óra) – az ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázati Osztályán a 1056, Budapest, Szerb utca 21-23, földszint 19-es irodában keressék Cindel Anikót.

(Figyelem! A kiemelt ügyintézési időszakok (pl. szerződéskötés) az előzőekben írthoz képest kivételt képeznek, mindig az ahhoz tartozóan küldött e-mailes információ a mérvadó.)

 

Budapesten a pályázati és ösztöndíj referens munkatársának elérhetősége:

E-mail:

Cindel Anikó, pályázati referens: kpo@oktig.elte.hu

Tel.: +36 1 411-6500/2132

 

Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged - MÁSZ elérhetőségek:

ELTE Budapesti Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel: +36-1-368-8860/265; e-mail: lakatos.zoltan@masz.elte.hu, fejes.istvan@kancellaria.elte.hu 

ELTE Szegedi Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 62 452-141; e-mail: tama@mad.hu, kanyari@kancellaria.elte.hu

ELTE Debreceni Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 52 536-722; e-mail: masz@unideb.hu

ELTE Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégium: Tel.: +36 72 251-637; e-mail: vazsonyi_otto@kancellaria.elte.hu          

2017.09.26.