Szeminárium a Gazdaságtudományi műhelyben

2020.10.30.
Szeminárium a Gazdaságtudományi műhelyben
2020. október 29-én Galántai Zoltán (ELTE GTI) tartott műhelyszemináriumot a Gazdaságtudományi műhely tagjai számára Biológiai imperializmus és Fekete Halál: Egyes földrajzi és biológiai tényezők szerepe a gazdaságtörténetben címmel.

A bevezető előadás a mongol hódítás korától indulva azt a kérdést vizsgálta meg, hogy bizonyos földrajzi, illetve biológiai tényezők milyen szerepet játszottak gazdaságtörténeti szempontból a modern világ formálódásában. Az előadó egyfelől kitért arra, hogy a Fekete Halál miért és hogyan (és miért éppen az 1300-as évek első felében) jelent meg, másfelől arra is, hogy miért volt hosszabb távon is eltérő hatása Nyugat-, illetve Kelet-Európában, valamint Egyiptomban. Eközben értelmezési keretrendszerül Alfred W. Crosby „ökológiai imperializmusról” vallott elképzelései szolgáltak, ami szükségessé tett többek között egy kitérőt a kontinensvándorlásról is.