Márton Áron Emléktúra

2018.05.31.
Márton Áron Emléktúra
Márton Áron püspöki kinevezésének nyolcvanadik évfordulóján a szegedi Márton Áron Kollégium kezdeményezésére 5 napos tanulmányi kirándulást szerveztünk a szakkollégisták és a magyarországi Márton Áron Kollégiumokban tanuló külhoni magyar egyetemi hallgatók számára 2018. május 10–14. között, Márton Áron Emléktúra címmel.

A résztvevő hallgatók vállalták, hogy a kirándulás egyes állomásain a helyszínekhez kapcsolódó rövid előadásokban ismertetik társaikkal a történelmi, kulturális és földrajzi nevezetességeket, különös tekintettel a Márton Áron életéhez kapcsolódó adatokra.

A kirándulás útvonalát és programját Kanyári József igazgató úr (Márton Áron Kollégium, Szeged) állította össze. Az első napon Déva, Vajdahunyad és Gyulafehérvár nevezetességeit tekintettük meg; második nap felkerestük Fogaras, Nagyszeben és Brassó látnivalóit; harmadik nap bejártuk a Csíkszereda, Csíksomlyó, Csíkszentdomokos, Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó, Békás-szoros útvonalat; negyedik napon látogatást tettünk Székelyudvarhelyen, Segesváron, Kolozsváron és Csucsán; míg az ötödik napot Nagyváradon töltöttük.

A túra képei

A túra képei

0

/

0

0

/

0