Biológus és vegyész bemutató előadások

2021.07.08.
Biológus és vegyész bemutató előadások
2021. július 8-án, Illés Anett kabinetvezető (Természettudományi műhely) elnöklete mellett, a VII. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia harmadik ülésszakán tartották meg bemutató előadásaikat a biológus és vegyész területen kutató szakkollégisták.
  • Balog Edina: A ZIF-8 fémorganikus térháló képződésének kinetikai vizsgálata és áramlásvezérelt szintézise vékony folyadékrétegben;
  • Boga Bíborka: CaTiO3 hidrotermális szintézise és fotokatalitikus teljesítményének optimalizálása statisztikai modellek felhasználásával;
  • Takács Dóra: Ionos folyadék konstituensek adszorpciós affinitásának vizsgálata réteges kettős hidroxid jelenlétében;
  • Réthi-Nagy Zsuzsánna: A PP4 foszfatáz szubsztrátum-felismerő mechanizmusainak vizsgálata;
  • Dán Kinga: A PP4 fehérje foszfatáz szubsztrátum-felismerő mechanizmusának molekuláris vizsgálata: az újfajta EVH1 domén története;
  • Reéb Zsófia: Amygdalamagok lokális kapcsolatrendszerének vizsgálata;
  • Balog Emma: A kinurénsav és analógjai neuromoduláló hatásának vizsgálata N-metil-D-aszpartáttal kiváltott excitotoxicitással szemben egér agyszöveten.