A 2022/23-as tanév zárása

2023.07.27.
A 2022/23-as tanév zárása
Tisztelt Kurátor Úr! Kedves kollégák! Tisztelt kollégium!

Az ELTE Márton Áron Szakkollégiuma a hagyományoknak megfelelően a Kárpát-medencei Nyári Egyetem első napján tartja tanévzáró ünnepségét. Bár a formai keretek idén kissé változtak, a rendezvény a szokásosnál két héttel később kezdődik, és a program is meglehetősen sűrű, mégis engedjék meg, hogy ha rövidebben is, de a megszokott módon ismertessem a tanév fontosabb eseményeit, eredményeit. 

A tanév tulajdonképpeni első eseménye a felvételi vizsga eredményének kihirdetése volt. Szabályzatainknak megfelelően a tagsággal már rendelkező szakkollégisták műhelyvezetőjük támogatása esetén kérvényben kérhették státuszuk meghosszabbítását. Az eredményesen kérvényezőkhöz csatlakoztak a többfordulós felvételi eljárás során sikerrel járó gólyák. A 100 fős szakkollégiumi állományból a 2022/23-as tanévben Magyarországon tanuló: 54 fő, külhonban tanuló: 46 fő. A regionális megoszlás szerint Erdély: 59 fő; Vajdaság: 24 fő; Kárpátalja: 14 fő; Felvidék: 3 fő.

A szakkollégium oktatói állományában idén változás nem történt, valamennyi műhely a már jól bevált műhely- és kabinetvezetőkkel, valamint nyelvtanárokkal kezdte meg a munkát. Mint látják, egyelőre a helyszín sem változott, változatlanul az Eötvös Collegium biztosítja a termeket rendezvényeinknek és óráinknak. Bár a Kunigunda úti épület részben már átadásra került, a megújult B épületszárnyban elsősorban kollégiumi lakószobák találhatóak, a Szakkollégium működéséhez szükséges termek ott nem állnak rendelkezésre. A tervek szerint az új tanév elején már használatra kész lesz az A és C szárny is, ha pedig így lesz, az utóbbiban minden igényt kielégítő tantermek, jól felszerelt nagyterem és iroda vár majd bennünket.

Ami a tanév eseményeit, rendezvényeit illeti, természetesen most sincs mód arra, hogy valamennyi érdemi alkalmat, műhelygyűlést, találkozót részletesen ismertessek. Engedjék meg, hogy mindössze hármat emeljek ki a sorból, három tulajdonképpen már hagyományosnak nevezhető elemre gondolok. 2022. szeptember 30-án a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozaton egyelőre még mindig online formában vett részt a Szakkollégium. Az előző évekhez hasonlóan most is négy szakkollégista hallgató kutatási beszámolója került fel házi videó formájában youtube-csatornánkra: Kovács-Magosi Orsolya (Jogi és Társadalomtudományi műhely): Paradigmaváltások a klímadiskurzusban; Nagy Hilda (Bölcsészettudományi műhely): Kultúrorvostan / Orvosbölcsészet és a modern magyar irodalom; Szabó Beatrix (Műszaki műhely): Arcfelismerő rendszerek; Szathmári Edina (Művészeti műhely): A dokumentáció fontosságáról a kolozsvári Szent Mihály templom helyreállítása tükrében. Jó lenne, ha mihamarabb személyes formában csatlakozhatnánk a központi rendezvényhez, de ennek alapvető feltétele az új épület birtokbavétele. 2023. március 4-én immár negyedik alkalommal került sor az Informatika műhely kezdeményezéséből kinőtt Ifjú Székely Informatikusok Kollokviuma (IszIK) című rendezvényre, ahol Lócsi Levente műhelyvezető felkérésére ezúttal két gyergyói doktorandusz hallgató mellett egy Eötvös-collegista kutató számolt be munkájáról: Gencsi Mihály: Álhírfelismerő alkalmazás informatikai kérdései; Kopacz Anikó: Sztochasztikus multi-ágens problémák optimalizálása mély Q-hálók segítségével; Horcsin Bálint: Adatbáziskezelés-feladatok automatikus értékelése virtualizáció segítségével. A Gazdaságtudományi műhely minden félévben felkér külsős vendégelőadókat, akik saját szakterületük egy-egy aktuális kérdését bemutatva tartanak szemináriumot a tagságnak. A tavaszi félévben Pál Tamás műhelyvezető felkérésére Madár István, a Portfolio vezető elemzője foglalkozott a hazai infláció természetével, az ebből fakadó gazdaságpolitikai kihívásokkal, de szóba kerültek az infláció belső tényezői, a dezinflációs szakasz kihívásai, illetve a gazdaságpolitikai előtt álló feladat nehézségei, lehetőségei. 

Egy gondolat a nyelvórákról. Bár a Szakkollégium az Eötvös Collegium nyelvtanárainak segítségével minden félévben több nyelven és több szinten is lehetőséget biztosít ingyenes kiscsoportos nyelvtanulásra, még mindig nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Ezúton is biztatom hallgatóinkat, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be a szintjüknek megfelelő csoport munkájába. Szorosan ide tartozik egy örömteli hír is. A tanévben két online csoportot is sikerült elindítanunk, hogy a Collegium Talentum ösztöndíjat elnyert külhonban tanuló hallgatók nyelvtanulását segítsük. Az ösztöndíjat kezelő Sapientia Hungariae Alapítvány programvezetőjének, Kovács Imola asszonynak a köszönetét ezúton is tolmácsolom az angol csoportot vezető Polgár Jónás, valamint a német csoportot vezető Kerekes Nikoletta felé. Köszönjük a munkát!

Áttérve a tanulmányi versenyek eredményeire, ebben a tanévben ismét igaznak bizonyult, hogy egyre többen próbálnak szerencsét külföldi rendezésű versenyeken, lépnek fel külföldi konferenciákon, csatlakoznak valamilyen formában rangos nemzetközi kutatásokhoz. Ezzel párhuzamosan a külföldön megjelent publikációk száma is nőtt. Mindez alighanem annak is köszönhető, hogy a tagság egy jelentősebb része most ért el tanulmányainak ahhoz a szakaszához, a doktori képzés második végéhez, ahol az efféle tevékenység már elvárás is. Idő hiányában most csak a TDK versenyek érmeseit említem tételesen:

A 21. Vajdasági Magyar TDK (Újvidék, 2022. november 24-27.) Élettelen természettudományok szekciójában első díjat nyert Papp Daniella (Orvostudományi műhely): Biológiailag aktív peptidek szilárd fázisú szintézise, tisztítása és minőségi ellenőrzése című munkája. Az Élő természettudományok szekcióban szintén első helyet ért el Reéb Zsófia (Természettudományi műhely): A bazolaterális amygdala fájdalmi stimulusra reagáló principális sejtjeinek anatómiai és in vivo elektrofiziológiai jellemzése című dolgozata. A 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika szekciójában (Veszprém, 2023. április 11-13.) Társadalomföldrajz alszekciójának Történeti- és politikai földrajz tagozatán Magyari Mátyás: Erdély és a Részek településtára – A középkori Erdély című dolgozatával második helyezést ért el. A 36. OTDK Társadalomtudományi szekciójában (Debrecen, 2023. április 13.) Vojtek Lili (ELTE): Szubverzív gyermekkultúra? – A „Hull a pelyhes dinamit” kezdetű dal regionális változatai a Kárpát-medencében című előadásával második helyezést szerzett. A 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában (Pécs, 2023. április 14.) Kognitív pszichológia II. tagozaton Papp Edina (Bölcsészettudományi műhely) Az implicit időbeli felkészülés hatása a kognitív gátló folyamatokra konfliktus feladatban című dolgozatával első helyezést ért el. A 36. OTDK Informatikatudományi szekciójában (Marosvásárhely, 2023. április 16-19.) Mesterséges intelligencia 5. tagozaton pedig Galiger Gergő (Informatika műhely) ért el második helyezést.

Mindez, amint mondtam, csak a jéghegy egyik csúcsa. Az eddig kiértékelt beszámolólapok alapján kijelenthetem, hogy a tagság döntő többsége becsületesen dolgozott, teljesítette a tanulmányi kötelezettségét, és tudományterülettől függetlenül szakmailag előre lépett a tanév során. 

Végül még egy megjegyzés. Az ELTE Márton Áron Szakkollégiuma a 2017/18-as tanévben kezdte meg működését, vagyis hatodik tanévét zárta. A jelenlegi tagságban sokan vannak, akik az első évben nyertek felvételt, és azóta is tagjai a Szakkollégiumnak. Az elmúlt hat évben módunk volt őket nemcsak szakmai, hanem valamennyire emberi oldalról is megismerni. Hálás vagyok és örülök, hogy ez így történt. Az idő természetéből adódóan többségük most búcsúzik, tanulmányaik végére értek, jogviszony híján jövőre már nem lesznek aktív kollégisták. Hiányukat biztosan megérezzük, egyben bízzunk abban, hogy az itt maradó és jövendő szakkollégisták követni fogják a példájukat. Köszönöm a hatéves munkáját Csíki Ottó, Kész Réka, Király Evelin, Komáromi Anna, Nagy Gabriella, Nagy Hilda, Pop Rebeka, Reéb Zsófia, és Réthi-Nagy Zsuzsánna szakkollégistáknak.

Csőke Noémi: Beethoven: E-dúr szonáta

MÁRTON ÁRON EMLÉKÉREM

A Márton Áron Emlékérem Nagy Benedek szobrászművész tervei alapján, Nagy Károly szobrászművész kivitelezésével készült alkotás, 13 cm átmérőjű, bronzba öntött, cizellált érem díszdobozban. Az érmén Márton Áron arcképe és püspöki jelmondata látható („non recuso laborem”). A Márton Áron Emlékérmet elismerésünk és köszönetünk jeleként a Kuratórium döntése alapján adományozza a Szakkollégium az ünnepélyes tanévzáró alkalmával.
Bár elvileg három kategóriában szoktunk emlékérmet adományozni, most úgy hozta az élet, hogy a külhonban tanuló szakkollégista és a külsős támogató kategóriában nem adjuk ki az emlékérmet. Bizonyára most is találtunk volna a díjra érdemes személyeket, de olyanokat nem, akiknek teljesítménye megközelítette az idén ténylegesen díjazottakét. Az idei tanévben a Márton Áron Emlékérmet megosztva, kivételesen két Magyarországon tanuló szakkollégista kapja, mindketten a tagságuk során kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó és jelentős közösségi munkát végző hallgatók. 

A Szakkollégium a 2022/23-as tanévben Márton Áron Emlékérmet adományoz Kész Rékának, a Bölcsészettudományi műhely tagjának. Kész Réka a Debreceni Egyetem Néprajzi Doktori Iskolájának végzős hallgatója, 2018-ban tett sikeres felvételi vizsgát a Szakkollégiumba, ösztöndíjas tagságát azóta csak egy tanévre függesztette fel a Collegium Talentum ösztöndíj elnyerése miatt, de önkéntesként ebben az időszakban is részt vett a műhely munkájában. 2019-ben a 34. OTDK Humántudományi szekciójában Néprajz I. Társadalomnéprajz tagozaton második helyezést ért el Mikrovilágok találkozása: Magyarországon idősápolási munkát vállaló kárpátaljai nők táplálkozáskultúrájának sajátosságai című munkájával. A 18. Vajdasági Magyar TDK (2019. november 22-24., Újvidék) Néprajz és kulturális antropológiai tanulmányok szekciójában első helyezést ért el „Amit csak óhajt, velem meg tudja oldani” című előadása. Rendszeresen publikál magyar és idegen nyelven, változatos tárgyú előadásaival fellép konferenciákon. Csak ebben a tanévben négy tudományos közleménye jelent meg, valamint megjelenés előtt áll a „Ha betérek, tojást kérek”. Viaszos hímesek Salánkon című könyve is a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének gondozásában. Emellett folyóiratot szerkeszt, egyetemi órákat tart, közreműködik néprajzi kiállításokon és könyvbemutatókon, és főszervezője a kárpátaljai iskolások számára rendezett Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábornak. Szorgalmát és kedvességét az évek során magunk is számtalanszor megtapasztalhattuk a műhelyrendezvények, szakkollégiumi konferenciák, nyári egyetemek alkalmával. Az Emlékérem szerény köszönet eddigi munkájáért.

A Szakkollégium a 2022/23-as tanévben Márton Áron Emlékérmet adományoz Nagy Hildának, a Bölcsészettudományi műhely tagjának. Nagy Hilda az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának végzős hallgatója, a kezdetektől fogva a Szakkollégium tagja. 2018. december 12-én a MÁSZ-szakestek történetében először szakkollégista hallgatóként tartott előadást Medikalizált nézőpontok Csáth Géza novellisztikájában címmel. 2019-ben a 34. OTDK Humántudományi szekciójában A 20. század első felének irodalma tagozaton Nevetés, hatalom és erotika a Johannában című dolgozata második helyezést ért el és elnyerte a Literatura folyóirat különdíját. 2022-ben a Kutatók éjszakája rendezvénysorozat keretében Kultúrorvostan / Orvosbölcsészet és a modern magyar irodalom című előadását töltöttük fel youtube-csatornánkra. Csak ebben a tanévben tíz tudományos közleményt jelentetett meg. Kritikus, kerekasztalok moderátora, konferenciák szervezője és előadója, nem túlzás azt állítanunk, hogy a kortárs magyar irodalmi élet, irodalomkritika egyik motorja. Valószínűleg végtelen energiával rendelkezhet, legalábbis más magyarázatot nem tudok arra, hogy mindig mindenkor jelen van. Nem emlékszem olyan esetre, legyen szó bármilyen konferenciáról, rendezvényről, videókészítésről, vagy éppen színházlátogatásról, amikor nem állt azonnal készségesen a rendelkezésünkre.